h o n g x u n s ơ n

 

 

V SƯƠNG TỪNG MỤN NHỌT
___________________________________
 o
  o   o

Rạn vỡ với hnh hi đau

Khng
Nhật nguyệt
Đ nhu phương ln
Rớt xuống. rớt sao
Xuống thềm
Mu ru đ mục
Mu đm bội tnh
Người nằm một ci điu linh
Cng kim loại thot xc
Hnh hi
Như
Trẻ thơ
Buồng sữa chn nhừ
Tri au mặt đỏ
Vườn thư thi ma
Trễ đường lời mật năm xưa
Ng con thin tht
Tuổi vừa lớn khn
 


)(
h o n g x u n s ơ n
2.8.2022

 

 

art2all.net