h o à n g x u â n s ơ n

 

 

về một xứ huyền


tết đoan. ra đứng giữa trời
liếc con mắt sáng
cho ngời thêm xuân
em tóc bồ kết thơm t́nh
tôi xanh hạt đỗ
thu ḿnh bóng trưa*
duyên ngầm
khẩy chuyến đ̣ đưa
đàn sông bến ngọc
chuông chùa khánh ngân
em về
ủ lá thanh tân
khuê sao hườm mộng
tuổi ngần ấy trăng
nâng tay
khẽ
nụ hoa vàng
đừng xa xôi nhé
cho gần nhụy hương
mốt mai
văn lục phai hường
để tóc c̣n nhớ c̣n thương
xứ huyền

 

hoàng xuân sơn
tháng tư không bảy


* “cây trưa thu bóng lại. . . ” - trịnh công sơn

 


art2all.net