h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

vô nhă


          đọc lư thừa nghiêp
          gởi nguyên giáclàm thơ mà dán chữ phật
th́ tánh không màng ung dung
ra ngơ c̣n e gặp gái
th́ tâm vọng phượng đùng đùng


thiền ôi thiền ôi thiền ôi
nhắc tới thiền là chưa thiền
tự tâm dung đày trống rỗng
trống. cũng chưa là vô biên


làm sao được mềm như mái
sững cồ như cương dựng hàng
dương nh́n thấu âm huyền thoại
là mùi sực nức ngoài hang


tự nhiên là thân của mây
nhẹ cầm là nết của tay
chiếc áo không c̣n hơi hám
cởi hết cho mân sủng đầy


côi. vẫn bề trên của đưới
lật ngược thế cờ trăng hoa
phương vị nào cũng là gió
phủ dụ con mắt nắng ḷa


hoàng xuân sơn
23 tháng giêng 19

 

 


art2all.net