hoa tm - nguyễn hồng duyn


BẾN THƠ CN CHỜ

Dẫu rằng chia đũa chia mm
Nhưng m cu chữ vẫn nằm bn nhau

ơi chớ trch lng đau
Cu thơ su tm ngọt ngo cn đy

Lỡ tay lm đứt sợi dy
Thuyền tri xa bến phương ny vẫn mong

Nếu mai em c kn chồng
Xin ai bưng trp trầu nồng về thăm

Hồng Duyn

 

 

******

 

MỘT CHT THI


Một cht thi
Một cht
Gi thổi về cho mt hồn em
Một cht thi
Một cht nắng
Cho dịu ngọt mi mềm

Một cht thi
Một cht
m đềm trong hồi ức
Một cht thi
Một cht
Đnh thức tri tim
Sng bừng ngọn lửa

Một cht thi
Một cht
Rằng anh cho em mượn bờ vai để tựa
Một cht thi
Một cht
Anh sẽ khng cn yu ai khc nữa ngoi em

Hồng Duyn

 

art2all.net