hoa tím - nguyễn hồng duyên


ĐỪNG EM ƠI

Em đừng buông tiếng thở dài
Cho đêm lo lắng cho ngày thở than
Hoa chùm gởi nở đầy giàn
Cớ sao con én vội vàng ngủ yên

Đừng em ơi!
Vội t́nh duyên
Ngày xuân nắng mới ra hiên đón chào
Một lời vắt cạn cho nhau
Bẻ câu tiễn biệt tím màu nhạt phai

Hỏi em đă nhớ thương ai
Nỡ ḷng con nhạn chiết mai chia cành
Ngoài vườn chiếc lá c̣n xanh
Trong nhà bếp lửa bung vành nát tan

Mưa rơi nhỏ lệ chứa chan
Ôm ḷng hốt mảnh trăng tàn đem chôn.
Đừng em ơi !
Cách tâm hồn
Đông tàn song cửa đang chồm hái xuân

Đừng em ơi!
Bỏ người dưng
Năm canh khắc khoải không ngừng nhớ mong.

Hồng Duyên

 

art2all.net