Hồ Ch Bửu


 

ĐƯA EM ĐI CHỢ TẾT
tặng Tường Lam


Đưa em đi tới đi lui
M sao trong bụng chẳng vui cht no
Bởi v bao tử cồn co
M trong ti c đồng no đu em ..M LỘ
Ngựa h vang trời rồi phi thẳng
Sống chết chưa hề m lộ thi
Đường ta đang đến l độc đạo
Ta một mnh- một ngựa- mồ ci..TA CN NỢ NHAU
Anh nợ em bi thơ tnh chưa viết
Bi thơ tnh nồng ấm thuở yu nhau
Khi ngoảnh lại em đ xa biền biệt
Bi thơ tnh biết ai để anh trao?LỐI MN
R rng ai đ gọi tnh
Cu thơ kinh điển giật mnh đnh rơi
Đnh rơi lượm để dnh chơi
Kiếp nầy lỡ quậy đ đời kiếp sau..

hồchbửu


art2all.net