Hồ Chí Bửu

 

 

MUỐI…

 

Muối lấy từ biển khơi
Muối pha ớt rắc vào miếng thịt ḅ dát vàng
Hay
Muối rắc vào vết thương của dân tộc tôi?
Những vết thương lở lói từ cái bao tử lép xẹp
Muối rắc vào cổ họng hàng ngh́n trẻ thơ
vừa mất cha lẫn mẹ.
Muối rắc vào đôi mắt hàng ngh́n linh hồn
bay phất phơ chưa được siêu thoát
Muối rắc vào hàng trăm ḷ thiêu nổ lách bách
như pháo hoa.
Và khốn nạn hơn
Muối lại rắc vào ḷng tự trọng của một thứ dân
nhược tiểu.
Cuối cùng
Muối pha ớt đang rắc vào một lương tri
không hề biết xấu hổ.

 

 

DI TẢN…


Ta chạy giặc - ừ - th́ ta chạy giặc
Giặc cô vi – giặc đói – giặc hứa lèo
Thà ta chạy về quê ḿnh lánh nạn
C̣n hơn nằm ở lại – đói như heo..

 

 

MAN RỢ..


Tưởng theo chủ đi t́m vùng đất mới
Nào hay đâu đi nạp mạng tử thần
Trần Văn Thời hay hết thời. Có lẽ..
V́ hết thời gặp bác sĩ chuyên tu ?

Phán một tiếng – đem đập đầu trấn nước
Chủ FO – chúng mầy F1 đây rồi
Bởi quyết đoán nên tan tành sự nghiệp
Ám ảnh suốt đời cho một cuộc chơi

Ta tiễn chúng mầy về nơi hằng sống
Động vật cũng là như một sinh linh
Hăy nhớ v́ sao chúng mầy đă chết
Tự diệt tự sinh đâu chỉ một ḿnh

Ở nơi âm ty diêm vương có phán
Xin đừng cho con qua ngơ Nại Hà
Để con nhớ đường mà về báo mộng
Họ biết thế nào về nợ oan gia.. ?


NÓI VỚI ĐẦU GỐI…


Dịch chưa hết – dân c̣n đói khổ
Sống cầm hơi – chết chẳng được chôn
Bỗng xuất hiện một bà Canh Tuất
Thích chơi ngông thiên hạ điếng hồn

Trường vùng cao giúp dân đi học
Muốn học th́ làm xiếc đu dây
Dân miền trung mỗi năm băo lụt
Tài sản tiêu trong nước từng ngày

Trời đă ban cho đời phú quư
Không sẻ chia dân tộc của ḿnh
Ôm tiền tỷ đem cho ngoại quốc
Một việc làm cả nước đều khinh

Một lăo tướng dân chơi xứ bắc
Thích chơi sang một phát lên đời
Ăn thịt ḅ dát vàng quá đắc
Nh́n dân nghèo uống nước cầm hơi

Thời mạt pháp ma vương xuất hiện
Sống vô thiên vô địa - bất cần
Thích chơi ngông – và điều tích thiện
Chẳng bao giờ đến được người dân…

 


NÓI VỚI BẠN THÂN…


Đeo mấy cái khoen giờ rớt mất
Mầy về hưu gương mặt xanh lè
Vậy mà tao tưởng c̣n ngon lắm
Nên gặp nàng tao cứ…be he…

 


hochibuu
11.11.21


 


art2all.net