Hồ Chí Bửu

 

TÀN BẠO

 Con gấu già mặt lạnh
Xua đàn gấu vào rừng
Với một lời phũ dụ
Trong rừng đầy mật ong

Đàn gấu con háo hức
Lăn sả vào khu rừng
Chúng gặp bầy sói dại
Chống trả không khoan dung

Con gấu già hoang tưởng
Muốn làm chủ cánh rừng
Đâu biết rằng ngoài sói
C̣n có nhiều cọp beo

Con gấu già sẽ chết
V́ không có vũ khí
Mà đàn sói đang cầm
Đó chính là : chính nghĩa..


hochibuu

 


art2all.net