Hồ Thanh Ngn

 


BẠN THƠ
Tặng Nguyễn bảo Trực


Những cu thơ gy cnh
Cn chn chặt vo lng
Khi khng cn điểm tựa
Bạn tựa vo mnh mng

Hảo Sơn một ngy gi
Nắng chy gương mặt đời
Hảo sơn một ngy mưa
Rượu chiều khan hốc ni

Thi ca khng c lỗi
Thi ca khng v tnh
Đời cn nhiều chm nổi
Đừng rt buồn vo đm

 

 

art2all.net