Hồ Thanh Ngân

 

 

LỐI ĐI

 

Lối đi ở trước mặt
Lối đi ở sau lưng
Lối đi ở trên cao
Lối đi dưới chân ḿnh
Lối đi bắt đầu từ đất
Lối đi bắt đầu từ gió
Lối đi bắt đầu từ niềm tin
Lối đi bắt đầu từ thẩm thấu
Vậy th́ cứ phải đi
Nếu không đích vẫn thầm th́ ở xa.

 

Hồ Thanh Ngân

 

 

 

CON ĐƯỜNG

 

Có những con đường đá sỏi
Có những con đường hoa hồng
Có những con đường gai góc
Có những con đường mờ mịt
Có những con đường chông chênh
Có những con đường ngọt ngào
Có những con đường không tên
Có những con đường bia đá
Ai cũng phải chọn –một con đường
Để đi cho trọn nỗi niềm thế gian.

 

Hồ Thanh Ngân

 

 

art2all.net