Hồ Thanh Ngn

 

 

NGƯỜI ĐI NHƯ NỐT NHẠC TRẦM
Tưởng nhớ anh Nguyễn Sỹ Ho (1968-1998)
 

 


Ba mươi năm dương thế
Ngẩng đầu nhn my bay
Găp nhau nơi cuối đất
Ly buồn chn rượu cay

Cu thơ khng tiếng vọng
Khng c ai đ đưa
Vẫn cơn mưa thuở trước
Minh Hải chiều mưa bay *

Trăng Văn Khoa lặng lẽ **
Người đi như nốt trầm
Ngắn di u phận số
Lấy g đo trăm năm ?

Giờ em ngồi trn sng
Cửa biển chiều thng Năm
Cu thơ như nốt nhạc
Lặng thầm trong v m


Sđ 7/10/2020

THẠCH-Đ HỒ THANH NGN

 


*Tn bi thơ Minh Hải chiều mưa bay của anh Nguyễn Sỹ Ho
** Tập thơ in chung của anh
 


 

~~oOo~~

 

 

art2all.net