Hồ Thanh Ngân

 

  
 

VỚI MỘT ÔNG THẦY THUỐC NAM


Bàn tay đan vành nia
Đong đưa từng toa thuốc
Bao gai cào vết xước
Thấm đẫm vào ḷng tay

Kinh mạch đều nằm ḷng
Nhâm thần theo ngày tháng
Một đời theo y đức
Mẹ hiền – làm dâu dân

Tám lăm mùa xuân qua
Bốn mươi năm bắt mạch
Toa thuốc Nam nhẹ tênh
Tấm ḷng thầy nặng trĩu

Đời nhiều người bệnh khổ
Thuốc Nam cứu người Nam


8/2009

HỒ THANH NGÂN

 

art2all.net