Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mă

 

 

Kính mời coi video Link:
https://m.youtube.com/watch?v=kEzMsptHc8g

 


VỌNG TIẾNG CHUÔNG NGÂN…

Cảm hứng sáng tác khi lên Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mă Huế ngày 15/7/2009

Đến cửa thiền trên cao vời vợi
Mây trắng giăng giăng, non nước hữu t́nh
Phật an nhiên ban phước chúng sanh
Nhang trầm thơm ngát
Ḷng thành dâng hương!

Phật Như Lai, Phật Di Lặc …
Vô lượng Phật mỉm cười
Biển Đông mênh mông…
Quan Âm bồ tát hiển linh cứu độ
Tổ Đường Trúc Lâm
Phật hoàng Trần Nhân Tông tĩnh tại
Nh́n con cháu
Tán dương công đức bao la
Mong an yên, mạnh khỏe
Trên đường đời được ân Phật
Tai ách tiêu trừ, phúc ấm thế nhân!

Giọt sương long lanh cành trúc
Nắng vàng lấp lánh cội mai
Chim ríu rít bên tai
Tiếng chuông thinh không vọng lại
Cơi ḷng b́nh yên!

Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm
15/7/2009


 


Nhóm Biển Đông viếng chùa Nam Sơn Đà Nẵng ngày 21/6/2020
 

~~oOo~~

 

art2all.net