Huyền Tn Nữ Huệ-Tm

 

Cy bồ đề sn bn phải cha Php Lm -Đ Nẵng, ma Vu Lan Qu Tỵ- 2013

 

 

VU LAN, QUT L SN CHA

 

Ma Vu lan về,

Cha Php Lm cy bồ đề tỏa bng

Tiếng kinh cầu bo hiếu r rầm

Theo gi thổi sn cha bay khắp

L bồ đề vng rơi ngập đầy 

L bay đưa n Phật đến tm mnh

Cả ngn chiếc l rơi

Xo xạc mt rượi hồn người

Vừa qut l tm mnh niệm Phật

Vừa vun l vừa niệm kinh bo hiếu Vu Lan

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chng con

Đượm nhuần mưa Php

Cn tại thế

Thn tm yn ổn

Đ qua đời

c đạo xa la

Chng thnh Phật quả(*)

 

L rơi,

L bồ đề vng rơi

Sng trưa chiều, ti nguyện

 Qut sạch l để người đi lễ thảnh thơi

Trước tượng Quan Thế m từ bi linh hiển

Bn pho Thch Ca Mu Ni đang tĩnh tọa tham thiền

Anh chị thnh tm cầu nguyện

V ti...

Cn vi đường chổi sn đ sạch bong

Tai nghe gi thổi vi vu

Xạc xo l rụng kinh ru hồn mnh

 

     Cha Php Lm, ma Vu Lan Qu Tỵ

               Đ Nẵng 21.8. 2013

             Huyền Tn Nữ Huệ-Tm

 

______

 

(*)Bi sm Vu Lan 

Đang qut l bồ đề ở cha Php Lm, ma Vu Lan Qu Tỵ, 2013

 

 

 

Cy bồ đề ở sn bn tri, trước tượng Quan Thế m cha Php Lm Đ Nẵng

(ma Vu Lan Qu Tỵ, 2013)

 

 

 

 

art2all.net