Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 

kinh kệ

muốn tu m chẳng c cha
cu kinh tiếng m a dua rộn rng
nghe kinh l biết ...đm tang
đầu lng cuối xm vang vang đm ngy

 tiếng sấm

nửa đm tiếng sấm ầm
hết mưa rồi nắng ma đi theo ma
ai rồi cũng đến gi nua
tri thơm tri ngọt tri chua cuối đời

 qu hương

qu hương ta ở nơi ny
như tri măng cụt quắt quay hạn di
ngọt thơm che khuất miệt mi
tc xanh rồi cũng dần phai theo ma

 vch l

tuổi xanh bụi đỏ tưng bừng
v ci bao tử ln rừng gnh than
mồ hi đổ xuống vinh quang
mi tranh vch l chứa chan nỗi niềm

20.05.2024

 kh quyển

ti c một vườn cy
một khu rừng nho nhỏ
một kh quyển thật đầy
mu xanh ti ht thở

07.05.2024
Huỳnh Minh Lệ
  

art2all.net