Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

Cảm Ơn

 


 

 


Cảm ơn V Phiến, Bnh Nguyn Lộc
Rừng bần rừng mắm gốc m u
Hũ mắm cua chua, ma ốc gạo
Những thứ giản đơn nhớ tt m


Cảm ơn những ng văn hồn hậu
Đm khi hoang sơ, đm ổi tu
Cuống rn chưa la, bầy so sậu
Tiếng chim ko vải suốt đm thu

Huỳnh Minh Lệ


~~oOo~~

 

art2all.net