Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

chiến tranh
chiến tranh

l zinky boys
l những hng chữ xm trn cnh tay
về nhm mu
thay cho thẻ bi


l những quả mn
c hnh con bp b
để dụ trẻ nhỏ


chiến tranh


l những afgantsi
trở về trong cm lặng
với lời dặn
khng được kể cho ai nghe
về những điều trải qua v nhn thấy


l 100% con của nng dn
được gởi ra mặt trận
trở về như người mất tr
tm qun trong rượu ch ma ty
hay tự st


chiến tranh ở đu cũng vậy
bọn li bun
la qun ra mặt trận
như la b vo l mổHuỳnh Minh Lệ


 

art2all.net