Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 

 

ĐM TIỄN BẠN ĐI SI GN
          Tặng Hạnh & Phương

Người đi cn ấm chỗ nằm,
Cn chăn chiếu trải, cn dăm nỗi buồn.
Người đi đm cũng đi lun,
Ti ngồi gc tối đợi chung mở ngy.
Người đi nữa, cuộc chia tay,
D qun o xống khng quay trở về.
Người đi dặm mỏi nhiu kh,
Ti m ngy cũ cuộc bề bộn vui.
Người đi d rất bi ngi,
Cng hai con mắt ng lui- bạn về.


Qui Nhơn, đm 06/03/1975

Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 


~~oOo~~

 

art2all.net