Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 

ĐM XƯA
         

 

 

 

M đm gi lộng biển tro,
Sng tung bọt trắng, rưng mu huyết hoa,
Ct mờ, bi vắng, thng xa,
Ln chn, soi thấu bng t huy sau .

Qui nhơn, Ging Sinh 1973

Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 


~~oOo~~

 

art2all.net