Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

dưới bng cy
 

 
chiều ngồi dưới bng cy măng cụt
nhớ lại đất ny bốn mươi năm
hai mi đầu xanh đi cầu thực
ba đe qu qun biến vo nam

hai đứa con thơ ngy thiếu sữa
chn yếu tay mềm đất bazan
nửa đm trằn trọc nghe thc đổ
gi ro mưa sa tiếng đại ngn

bao ma mưa tạt vch l bung
sng ray rền rĩ những điệu buồn
tắc k ngứa cổ ku vi tiếng
ngoi trời lạnh lẽo nh trăng sung

đời ta mọc rễ mảnh đấy ny
cy rừng đ chết bụi m bay
củ m tri bắp vui sằn d
chiều lại một mnh dưới bng cy

21.03.2021

Huỳnh Minh Lệ

 


~~oOo~~

 

art2all.net