Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

ma gi nam
 

 
sng an hnh ma ny đy trơ lng ct
gi nam thổi gi những ngọn cỏ kh
c ai đi chợ về trưa nắng gắt
gh thất cao đi v nước chỏng chơ

ta bỏ qu đi trong một chiều th thảm
trận bo tan hoang nước lụt trn đồng
m khc rng với mảnh vườn đổ nt
ta cng hai con ci mặt qua sng

ngy lội qua sng nhớ lng đ khấn
ba mấy năm cn ngn những chn nhang
gi thổi miết những mảnh g trơ trọi
hội vn ơi giờ rớt giọt ngoi namHuỳnh Minh Lệ


 


~~oOo~~

 

art2all.net