Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

ngậm ngùi cố sự

 

 

ngày xưa không có ăn
bây giờ ăn không được
ngày xưa đói nhăn răng
phải tha phương cầu thực

thế là hai hàm răng
xong vai tṛ lịch sử
khoai củ mấy mươi năm
nghe ngậm ngùi cố sự
 


27.10.2022
Huỳnh Minh Lệ

 

art2all.net