Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

nhất hnh tinh
nh của ta nơi đng sống nhất hnh tinh
con bm bịp theo ta đi cuốc đất
con tắc k nhởn nhơ b trn vch
cửa pha no cũng thấy nh trăng soi

nh của ta nơi đng sống nhất hnh tinh
cy bơ nhỏ ma ny hoa chi cht
vườn ch xanh vươn mnh ln xanh mướt
cửa pha no cũng gi h mng mnh

Huỳnh Minh Lệ

 

art2all.net