Huỳnh Minh Lệ

 

 

  

nhn lại

gi rồi nhn lại tuổi thiếu nin
mồ ci ngho tng lắm ưu phiền
đầu xanh lăn lc tm con chữ
cơm nhờ miệng đắng lẽ tất nhin

đời ta vậy l tạm k
trời thương mưa nắng cũng đề huề
chu con vui vẻ sống ngay thẳng
lời khen chưa biết chẳng ai ch !

11.06.2024
Huỳnh Minh Lệ
 

  

art2all.net