Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 

PHƯƠNG TRỜI MỘNG CŨ
          Tặng Hạnh & Phương

Tóc chưa phai tuổi nguyệt vội xa mù,
Giờ mộng tuyệt ôm nửa đời bóng xế.
Lệ không ứa, cũng xin thành muối mặn,
Xót đau nào đâm thấu bốn ngăn tim.


Ngày vàng đó sông đời trôi vĩnh quyết,
Bờ tang thương đứng ngóng biệt tăm người.
Ṃn đôi mắt nuối phương trời mộng cũ,
Bóng chim về trên cánh nhớ chưa nguôi.

Qui Nhơn,1974.

Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 


~~oOo~~

 

art2all.net