Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

rừng tre rừng trúc
 

 
ra đây ngồi uống cà phê
chiếc xe màu xám đi về quá khuya
anh em tan tác chia ĺa
bóng người thấp thoáng mộ bia nhang tàn
sách quên đă lật ngàn trang
bao điều chôn lấp ố vàng cỏ thi
gần nửa thế kỷ qua đi
rừng tre rừng trúc chưa ghi đôi ḍng


Huỳnh Minh Lệ 


~~oOo~~

 

art2all.net