Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 

soi chung

đến tuổi ny l đ dửng dưng
sng su sng cạn nước v chừng
qua ghềnh qua thc con thuyền nhỏ
nắng nhạt đổ di bng soi chung
 

=>>(())<<=

 


giu m xấu

tiếng việt giu m c đẹp đu!
đầu đường x chợ rất đau đầu
"v tư ngo đ rồi đi phượt
chạy x tm trạng lại trẻ tru"

19.11.2022
Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

art2all.net