khaly chàm

 

 

4 câu 6-8 nhân 3

 

1.

c̣ng lưng dấu hỏi chạm ngày

phù điêu ảo mặt đêm dài hoài nghi

tay mù vịn bước chân đi

h́nh nhân biến dạng lương tri xuống mồ

 

2.

chuông thiền trắng cơi hư vô

em nh́n ta khói giữa xô bồ đời

làm sao nhặt được t́nh rơi

loanh quanh góc khuất bày chơi lọc lừa

 

3.

lửa tàn tro lạnh gió đưa…

dường như kinh rụng ai vừa gọi tên

ta bà hí lộng vang rền

nắm tay em hỡi!

lênh đênh phương nào?

 

TN 12/2011

 

 

trang khaly chàm

art2all.net