khaly chàm

 

 

ban mai c̣n lại vết xám mờ

bóng mây chiều cấu mặt ngày
rách bươm hương nắng mệt nhoài vá khâu
cây đời mỏi lạnh từ lâu
nhánh khuya níu bóng nghiêng sầu trổ bông

phố đen chớp cửa mơ ṃng
nhốt trầm lặng đắng lưỡi cong vênh rồi
làm sao nhả khói ngoài môi
nghiêng chai khô giọt mồ côi hiện h́nh

d́u ta vào cơi u linh
ảo thân khóc ngất đẫm t́nh ái chưa
chút ǵ nhọn hoắt? xin thưa:
buốt tim một nhát cho vừa ḷng em

cú ngày xanh mắt chờ đêm
ta ngủ mở mắt tị hiềm nhân gian
chân em khua nhịp điệu đàng
khiến ta nhắm mắt mộng tàn tận rơi

.lnđêm 23/7/19

 

trang khaly chàm

art2all.net