khaly chàm

 

BẠN TA

 

 

bạn ta nếu tính nhiều như cát
ḍng đời trôi cát cuốn trôi luôn
may sao gom được vừa một bụm
chui kẽ tay gần hết như thường

 

bạn ta nhiều đứa như dế đá
nốc rượu khật khùng “rung cánh” chơi
ngày sau gặp mặt cười ha hả
chuyện cũ quên rồi… cốc bia hơi

 

bạn ta có thằng như đang mộng
đá núi rinh về mệt dở hơi
pha sơn nguệch ngoạc như bùa chú
nói chuyện viển vông đếch cần đời

 

thiên hạ nói: bạn ta yếm thế
một lũ “văn gừng” cũng có ta
phải chi trần thế là con Phật
bút sẽ ngủ yên mũi chẳng tà?!

 

 

trang khaly chàm

art2all.net