khaly chm

 

 

cảm thức về nắng & mưa

một vốc nắng biết sao vừa tưởng
đnh nhủ lng dăm pht để chắt chiu
biết phải đổ vo đu vang m hưởng
ru tn phai dỗ mộng ha xanh ru

ngy qu ngắn trong thời gian bất tận
nắng đổi mu rơi chạm đy vực đm
nghe trn khuya thấm tan dần vo đất
vọng về đu, g nhịp khi sương mềm

trời vng nắng, chợt mưa rồi tắt ngm
lấp lnh chi vội vỡ thủy tinh hồng
mi lầm tưởng tự nhin v hợp l
chỉ c đất trời v thủy với v chung (?)

em ngoi ấy chắc cũng mưa v gi
nắng nhạt mu nỗi nhớ sẽ đầy hơn
ti trong ny, vịn mi hương của cỏ
nn cu thơ đẫm lạnh giọt mưa buồn

hanoi.10/2017

 

trang khaly chm

art2all.net