khaly chm

 

c h ạ m   v    v a n g

 

   

 

lng cũng muốn chn chạm bờ bỉ ngạn

bt nh thuyền đy rỗng sợ hồn kinh

ta treo o giang hồ trn cnh liễu

A di đ hẹn lại kiếp lai sinh

 

mười phương Phật sao qu di con số

đếm ngất ngư chưa gip hết chỗ ngồi

c vị no cn giấu hồ l tửu

rt ta xin vi cốc uống cho vui ?

 

nếu phạm giới kẻ phm phu chịu tội

đ cng lưng thm nữa c sao đu

mấy mươi năm ht thở bằng thơ, rượu

luyện sơ gan thần chưởng bạc mi đầu

 

lng cũng muốn vo cha nghe hoằng php

sợ nh sư pht hoảng miệng ta cười

lạ lng g hơn triệu năm c thể

thin nin kỷ ny vẫn kiếp đười ươi

 

c những lc thm cạo đầu xuống tc

chong c sa khất thực sống cầm hơi

nhưng nghiệp chướng lục căn no cho php

say ngả nghing cc cần biết đất trời

 

khng cn giọt ta nm vo chai rượu

theo dng đời tri ngược pha thượng lưu

chợt bắt gặp Thch Ca ngồi nhắm mắt

ta quay về chờ chạm mặt thin thu

 

 

TN 3/2011

 

 

 

 

trang khaly chm

 

art2all.net