khaly chàm


chiều cuối năm
uống rượu một ḿnh

 h́nh nghiêng bóng chảy âm tràn
tay rung sóng máu chạm hoàng hôn bay
từng ngày mời rượu những ai?
giữa trời đất lặng thi hài lên men

treo ngoài hốc mắt ngọn đèn
nhiều gương mặt hiện thân quen bao người
dấu than dựng ngược cả cười
ô hay, cơi trú vọng lời thiên thu!

môi hôn khát trắng câu phù
khói viền gầy ngón du du ái t́nh
thức thần hú gọi tâm kinh
t́m trong bọt rượu hồn linh chập chờn

thị xă TN 12/2013

 

 

trang khaly chàm

art2all.net