khaly chm

 

chiều mưa qun rượu một mnh

 

 

   

chiều nắng xm biết l my xuống thấp

gi rợn người chm đứt giọt cường toan

nghe sầu rụng thanh m vang đy cốc

bng ta bay theo k ức v hồn

 

chiều ảo mặt hnh nhn đi như chạy

những con đường h m nhọn lằn ranh

những gc phố dường như đang ngửa mặt

thơ ta rơi vỡ theo bước độc hnh

 

chiều qun lạnh nhớ cuồng quay tưởng tiếc

lng mặc nhin lửa bng chy khng ngờ

ta chết đuối một thời trong mắt biếc

em by giờ sương khi giữa trời mơ !

 

chiều bỗng hiện một chuyến tu tiền kiếp

v khứ hồi cũng chỉ một ta thi

cố hương xa như ngọn đn vụt tắt

s g đu văng vẳng một hồi ci !

 

thị x chiều mưa 12/2011

 

trang khaly chm

art2all.net