khaly chm

 


chiều uống rượu nhn mưa
 


hững hờ nắng biết trườn đi
ht trong chiều lạnh thầm th bng mưa
no dm ngược đi xanh xưa
sao đen giọt rượu đắng chưa miệng thm?

ẩm mi mốc chỗ ngồi quen
cu thơ lạc vận chết đm qua rồi
hương bay diệp lục trn đồi
tiếng hư linh rụng xm ngi tn thờ

chung rung bạt va hồn thơ
thắp ln dĩ vng bng khờ khạo đau
dường như ngực rch tun tro
trừng chi hai mắt đẫm mu mu thơ!

tptayninh. 1/2019

 

 

 

 

 

trang khaly chm

art2all.net