khaly chm

 

 

chợt nghĩ về sợi tc


gi khng ngừng đuổi my tri tm hướng
tc xanh bay ta di mắt biệt m
những hạt nắng dễ chừng như giọt lạnh
chạy kiếm tm chạm mặt ci hoang vu

em đ cột đời ta bằng sợi tc
thủy chung ơi, hai chữ thật như đa
hy giấu lệ vo tim xin đừng khc
với thời gian đnh chấp nhận cuộc thua

em yu hỡi, thấy g trong dng lửa?
cht tn tro cũng ấm chỗ ta nằm
l hạt bụi suốt một đời lun lạc
xin đừng buồn sợi tc bạc trăm năm

bờ sinh - tử ta căng ngang sợi tc
chơi đnh đu nhn xuống vực m hồn
quen thuộc qu, từng hồi vang tiếng h
ta biết rồi. đến lc mỏi tay bung!

5h10 12/2016

 

 

trang khaly chm

art2all.net