khaly chàm

 

 

con chữ tôi hạnh phúc

 

hăy xanh đến tận cùng
như cây sậy tỏa thơm mùi ánh sáng
thật ra cũng chẳng để làm ǵ
khi những con ḅ nhắm mắt và miệng nhai lại
cái tính chất bảo toàn trong dạ dày có nhiều ngăn chứa
có thể cỏ khô mơ về một đám mây đen

oan khiên đang chăn dắt hồn thơ tôi
thể phách níu giữ tứ chi đếm nhịp mạch máu
sợ hăi lưỡi hái hiện lên từ bản khai lư lịch
luẩn quẩn ṿng chết sống
mơ hồ ảnh niệm thiên đàng
cứu cánh tượng h́nh đất sét nung

phân thân tôi thành bảy con quỷ
vỗ tay nh́n xác sống em cười quư phái
dần xanh đến tận cùng rực rỡ màu rêu
con chữ tôi hạnh phúc mang bộ mặt người

tp tây ninh 16h50’

 

 

trang khaly chàm

art2all.net