khaly chàm

 

đoản khúc: dọc đường gió bụi #1

*tặng những người… đă chia xa và người tôi đang yêu.

1.
ngọt lời một chút. nghe em
đừng như lửa sấm. cháy mềm đời nhau
hôm nay ảo mộng ngày sau
choàng ôm gió đắng. trắng màu thời gian

2.
điên mê. ta ngă dịu dàng
gục đầu. thơ khóc. nḥa trang sử t́nh
phù trầm trổ nụ tâm kinh
môi khô mấp máy. ngôn t́nh khói sương

3.
mang thai với cơi vô thường
rướn ḿnh. kết tụ mùi hương lên trời
thưa em: giả tưởng rối bời!
h́nh ta cổ quái. ơn đời và em

4.
ngực tràn máu lạnh vào đêm
xác bên vực tối. nhịp tim loạn cuồng
mặt trời. nh́n sững tay buông
cũng đành. khụy gối. nghe chuông gọi hồn!

lập đông 2016

 

 

trang khaly chàm

art2all.net