khaly chm

 

đoản khc: dọc đường gi bụi #10


37.
nhn chn mọc rễ dọc ngang
đất cong tầm mắt xc man dại rồi
dễ chừng l giọng ci ti
lưu thn nh nhố đi bi cuộc người

38.
cởi truồng la thể mười mươi
triệu năm vẫn kiếp đười ươi bầy đn
rừng xưa dựng khi tro than
du ta. xuống phố dịu dng ăn xin

39.
khc cười l chuyện linh tinh
hy đem số mệnh chng mnh ra phơi
ngửa mặt h nắng khn hơi
bng ta trốn chạy cuộc chơi điu tn!

40.
c đơn l để thở than
sao bằng vũ trụ hỗn mang đm-ngy
nửa ta một mảnh di hi
nhập trng sắc tướng qui thai mặt người (?)

 

 

trang khaly chm

art2all.net