khaly chàm

 

đoản khúc: dọc đường gió bụi #13


49.
xám ngày mưa rụng bên thềm
màu rêu dị dưỡng uống thêm giọt buồn
phù du mọc cánh rập khuôn
tan trong mắt khói lạnh nguồn mây bay

50.
lễ nghi chôn cất tháng ngày
trắng tinh thể vỡ bàn tay ngậm ngùi
niềm đau hóa giải khôn nguôi
ngữ ngôn ám tượng trượt xuôi xuống mồ

51.
mặc nhiên cảnh giới xô bồ
chạy trong ánh sáng nam mô mặt người
kính dâng thiên địa hoa cười
thần hồn đột quỵ nên lười nguyện kinh

52.
nhú mầm hoang tưởng hiển linh
tầm ma mọc nhánh nụ t́nh ngát hương
chấp tay quỳ lạy vô thường
mặt trời trốn ngủ tuyệt đường như nhiên
 

 

 

trang khaly chàm

art2all.net