khaly chàm

 

đoản khúc: dọc đường gió bụi #15


57.
mùa nào chiếc lá vàng bay
trắng ḷa nắng quái khôi hài thời gian
rơi nghiêng che ngọn khói hoang
nửa che mắt lửa ẩn tàng vô căn

58.
hồn nhiên với đất khô cằn
vực đêm hú gọi… nhập nhằng chiêm bao
ṿng quay phủ dụ niềm đau
cũng đành úp mặt tan vào ngày xanh

59.
ph́ phèo sợi khói mong manh
đỉnh hồn treo ám trên cành thiên thu
dập đầu chiêm bái ngục tù
chùm khuôn mặt lạ hát ru thánh thần

60.
vai chùng thập ác ngàn cân
điều răn cát bụi bàn chân khóc thầm
hiên đời che trú bao năm
đất đai hoang hoải chỗ nằm nào yên (?)

 

 

trang khaly chàm

art2all.net