khaly chm

 

đoản khc: dọc đường gi bụi #6

 

21.
bầy đn nếm mu thi ca
văn chương v x thin h bầm đen
bật cười ci sự đớn hn
sc sinh r mộng ngo đn hớp trăng

22.
bi đen con mắt tiền căn
dị ngn vuốt mặt vĩnh hằng hoang vu
xoay ly trn đy ngục t
vịn đời chổng ngược nghẹn th ta ơi!

23.
thật ra. đ ngất ngy đời
nhố nhăng dĩ đại bựa lời giọng chim
mun năm sao lại lặng im
thủ dm. hn bng tối chm v minh

24.
ngy mai thắt cổ bnh minh
treo ln nh sng hiện hnh satan
rng mnh luyến i lăn tăn
bật cười. rồi khc lằng tằng mu xương
 

 

 

trang khaly chm

art2all.net