khaly chm

 

đoản khc: dọc đường gi bụi #7

 

25.
ngy cm nuốt khi qu hương
hồn cuồng ha bướm trn đường khuya xanh
bng cười chết sững m thanh
an nhin sỏi đ lệ dnh ring ta!

26.
trợn trừng nhẵn ngn yu ma
cầm tay phin bản tụng ca i tnh
đin m g nhịp rập rnh
mi thn phận dại ru hnh chưa em ?

27.
p ly nhốt mặt trời đm
vng tay kht lửa đ mềm hn hoan
bao năm nhảy ma nhập trng
cu thề ta đẫm mu trn ngực khuya

28.
xe tay nghiệm nắng phn chia
khi hồn vờn bng xc la thức tm
h mi ht mộng th cầm
thổi vồng ngũ sắc lạnh căm mặt người

 

 

trang khaly chm

art2all.net