khaly chàm

 

đoản khúc: dọc đường gió bụi #8

 

29.
trôi vào nguyệt tận ba mươi
ch́m trong mắt gió ma cười nhạo ta
lời em bao giọt thánh ca
màu sa thạch rụng vỡ ra biển t́nh

30.
nghe lau lách gọi tên ḿnh
dư vang hóa bướm b́nh minh chập chờn
gầm gào chi nữa căm hờn
hai chân mắc bẫy chết đơn độc rồi

31.
nghiệp duyên. bĩ cực. luân hồi
kinh thư tẩm rượu. giấy bồi lận lưng
đóng đinh vào năo lừng khừng
cuộc chơi thoát xác vui mừng ḥ reo

32.
nhân danh chữ nghĩa ngoằn ngoèo
tự đào huyệt mộ chôn theo hồn kiều
nằm phơi rữa thối tín điều
chỉ c̣n ngần ấy… mỹ miều thật sao?
 

 

trang khaly chàm

art2all.net