khaly chàm

   

đoản khúc gửi mây trời

 1.
ngụ cư ngoài cơi không nhau
em - nguồn cơn mộng trắng màu khói bay
đêm tàn ngơ ngác ṿng tay
ngày t́m vô vọng bóng mây cuối trời

2.
khát t́nh âm lạnh xám môi
thầm ru giọt lệ sáng ngời chiêm bao
kinh buồn… cổ tự bia đau
rêu phong gọi lá hát chào ngày xanh

 

Sài G̣n đêm 2/2/2013

Khaly Cham

 

 

trang khaly chàm

 

art2all.net