khaly chm

 

 

 

 

hy xanh như l

cn xanh như l hay chưa
ma hanh lạnh gi tiếng mưa kh rồi
nắng bay vương vu chỗ ngồi
thơm hương nhn ảnh hồng mi thuở no

ring chung vạn hạnh ngọt ngo
ta ơi, đừng yếm thế cho ngy vui!
sng tri cn biết ngậm ngi
mảng đời hoa tm dập vi nơi đu

hong hn
lửa rụng trn đầu
tc xưa nhớ buốt
sắc mu trời xun
th thi, xin cht n cần
hy xanh như l
nợ nần đời nhau
 


ma đng 2018

khaly chm
 

 

 

 

 

trang khaly chm

art2all.net