khaly chàm

 

 

h́nh dung điều không tưởng

gió cào xước mặt ngày xanh
băo cuồng mây rụng đành hanh cơi người
run thân rách toạc ngực đời
rạng đông mê sảng ngậm lời… cầu siêu

ngữ ngôn bỡn cợt chơi liều
định thần khóc ngất mỹ miều hồn chưa
đói hương nhang khói sao vừa
môi hôn rướm máu
nụ xưa phai tàn

hư linh vang tiếng cười khan
trần truồng mộng tưởng
nồng nàn măn khai
nâng niu một đóa trang đài
mân mê khát vọng
trắng ngày tay không!

đêm tp tây ninh 9/2018

 

 

trang khaly chàm

art2all.net