khaly chm

 

hnh dung từ tưởng

bỗng dưng thm ngậm mặt trời
thổi hơi bức xạ trắng đời mnh chưa
bn tay mọc nhnh xanh xưa
chong m ngọn gi gọi mưa ru tnh

hồn linh trổ nụ ln tinh
chuỗi tia chớp le ảo hnh mộng du
em đi khoc o sương m
chưa xong vai diễn ta ngu ngơ nhn

khc cười l chuyện linh tinh
hy đem số mệnh chng mnh ra phơi
ngửa mặt h nắng khn hơi
bng ta trốn chạy cuộc chơi điu tn!

c đơn l để thở than
sao bằng vũ trụ hỗn mang đm-ngy
nửa ta một mảnh di hi
nhập trng sắc tướng qui thai mặt người (?)

ngy đầu năm 2016

Khaly Chm

 

 

trang khaly chm

art2all.net