khaly chm

 


khai bt đầu năm

kẽ tay bụi trổ mầm rồi
chữ thơ ngo ộp trn mi gật g
bướm vng đậu nhnh m u*
l ra ci dại mịt m nguyn căn (?)

qung vai thể va ct đằng
k sinh bm nắng m trăng nghẹn ma
tht tim bao cuộc tnh thua
bng thai nghn mộng gi đa ngất ngư

cho ta. ngậm mu thin thư
hồn bay hi lộc ph hư ngậm ngi
mặt trời rch mắt m đui
v minh l để trắng mi tang thương!


* nhạc trần tiến

15h45 mng 5 đinh dậu.

 

 

trang khaly chm

art2all.net