khaly chàm

 

 

một ngày như thế

ngửa tay
hứng nắng xanh ngày
trong veo
vô nhiễm
phơi bày lễ nghi
kinh cầu
t́nh bỏ ra đi
thuở em sương khói
ta quỳ nh́n ta
hồn rung chuông
rụng chiều tà
vết thương mở miệng
tụng ca phận người
thắp lên ngọn nến
chơi vơi…
bao giờ hạnh ngộ
khóc, cười trăm năm ?

Sài G̣n 10/2012

 

 

trang khaly chàm

art2all.net